Ouderbetrokkenheid bij allochtone, maatschappelijk kwetsbare ouders

Uit verschillende (inter)nationale onderzoeken blijkt dat ouderparticipatie bijdraagt aan het schoolsucces van kinderen. Toch zorgt dit onderwerp binnen de actualiteit voor woelige, politieke debatten. Zo deed de uitspraak van Open Vld-burgemeester Bart Somers rond het beboeten van afwezige ouders tijdens oudercontacten heel wat stof opwaaien. Ook pedagoog Hans Van Crombrugge die het heeft over een ‘overdreven bemoeizucht die ten koste gaat van de zelfstandigheid van jongeren’ wijst op de moeilijke evenwichtsoefening dat ouderparticipatie met zich meebrengt.

Deze uitspraken en ook mijn eigen positie als ouder hebben mij zo geraakt dat ik hier samen met mijn collega S. Van de Berghe verder onderzoek naar heb gevoerd. Met name naar de betrokkenheid van allochtone, maatschappelijk kwetsbare ouders. We wilden vooral onderzoeken of de betrokkenheid van deze groep ouders verschilde van andere ouders.

Uit ons praktijkonderzoek, dat onderbouw is door literatuurstudie, focusgesprekken met directie en leerkrachten, interviews met leerlingen en ouders maar ook een vergelijkende casestudie, blijkt dat het milieu waar leerlingen in opgroeien zeer bepalend is voor hun schoolcarrière. Het bepaalt hoe ze kennis vergaren, of ze al dan niet materieel in orde zijn, hoe het met hun taal gesteld is en zoveel meer. Ouderparticipatie kan deze achtergrond verschillen tot op zekere hoogte compenseren.

Daarom is het net bij deze doelgroep zo belangrijk om ouders bij de school te betrekken. De drempel tot de school is voor deze ouders hoog. Een school maakt daarom het meeste kans op succes door : zélf actief contact te zoeken met de ouders; een taal te gebruiken die maatschappelijk kwetsbare ouders begrijpen; ouders te ondersteunen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen als gelijkwaardige partner; ook de talenten van laaggeschoolde ouders in de verf te zetten én ervoor te zorgen dat ouders op een positieve manier naar de school(carrière) van hun kind kijken.

Kansarme ouders bereiken doe je dus niet door je als school te beperken tot de traditionele, formele manieren van ouderparticipatie zoals het inrichten van een ouderraad en het organiseren van oudergesprekken.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s